‘Wow!’ is een positieve uitroep van enthousiasme. Ik vind het erg belangrijk om als therapeut een positieve sfeer te creëren voor mijn cliënten. Zo kunnen ze zichzelf zijn en zich thuis voelen en komen ze het best tot leren. ‘Wow!’ is ook een uitroep van verrassing. Cliënten verrast zien door wat ze uiteindelijk kunnen bereiken, is het mooiste gevoel dat je als therapeut kan krijgen.

Dat ‘Wow!’ dezelfde beginletters heeft als mijn naam, is mooi meegenomen :-).