Praktisch

Voor het opstarten van logopedische therapie doorlopen we volgende stappen:

  1. U neemt telefonisch of per mail contact met de praktijk. Bij dit eerste contact probeer ik zo goed mogelijk zicht te krijgen op de problematiek. Ik gids u ook doorheen de volgende stappen die genomen dienen te worden.
  2. U neemt contact met een NKO- of kinderarts om een voorschrift voor een logopedisch onderzoek te laten opstellen.
  3. Het logopedisch onderzoek wordt uitgevoerd. Dit wordt zo grondig mogelijk gedaan. Ik neem, indien nodig en met uw toestemming, contact met de school of andere betrokkenen. Er worden logopedische tests afgenomen. Deze worden gescoord en kwalitatief geanalyseerd. De resultaten worden met u besproken. Met uw toestemming worden de resultaten gedeeld met belanghebbende derden (school, CLB, …).
  4. Indien er wordt besloten de logopedische therapie op te starten, contacteert u opnieuw een NKO- of kinderarts om een voorschrift voor logopedische therapie te laten tekenen. U krijgt van mij ook een aanvraagformulier dat door u ondertekend dient te worden.
  5. Beide documenten worden aan mij terugbezorgd. Ik maak het dossier op voor de mutualiteit. Binnen enkele weken geeft uw mutualiteit een al dan niet gunstig advies tot terugbetaling. U bepaalt zelf het startmoment van de therapie. Eventuele terugbetaling start (met terugwerkende kracht) vanaf de dag dat de specialist het voorschrift tot therapie heeft ondertekend.

De honoraria zijn vastgelegd door het RIZIV en dienen door iedere geconventioneerde logopedist gevolgd te worden.

HONORARIA vanaf 01/01/2023 – RIZIV

Gewone tegemoetkoming

Verhoogde tegemoetkoming

Prestatie

Honorarium

Tegemoetkoming

Remgeld

Tegemoetkoming

Remgeld

Bilanzitting van 30 min  € 36,50 € 29 € 7,50 € 33,50 € 3
Evolutiebilan € 51,50 € 40,50 € 11 € 47 € 4,50
Therapie van 30 min (school) € 29,81 € 23,81 € 6 € 27,81 € 2
Therapie van 30 min (kabinet) € 30,86 € 25,36 € 5,50 € 28,86 € 2
Therapie van 60 min € 61,98 € 50,98 € 11 € 57,48 € 4,50

Voor de opmaak van een dyslexie-/dyscalculieattest i.f.v. secundair of hoger onderwijs wordt een forfaitaire kost aangerekend van € 25.