Even voorstellen

dav

Geboren te Ronse (°1984) groeide ik op in Ertvelde. Na mijn studies heb ik Gent nooit echt verlaten.
Sinds 2011 woon ik met mijn vrouw Hannah in Oostakker. Sindsdien is ons gezin uitgebreid met Leon (°2012) en Maurice (°2014).

In 2006 studeerde ik af aan de Universiteit Gent als Master in de Logopedie en Audiologie. Vrijwel meteen ging ik aan de slag in het Revalidatiecentrum Ter Eecken in Oudenaarde voor een interimfunctie van enkele maanden. Daar deed ik veel ervaring op in de behandeling van complexe stoornissen en kreeg ik een goed zicht op de multidisciplinaire werking van de gezondheidszorg.

In november 2006 stapte ik in een logopedische groepspraktijk in de Vlaamse Ardennen waar ik 8 jaren werkzaam was. Mijn patiëntenbestand bestond voornamelijk uit kinderen met moeilijkheden op het vlak van lezen, schrijven of rekenen. Ook werkte ik vaak met kinderen met articulatiemoeilijkheden of een taalachterstand.

In 2014 startte ik met de uitbouw van mijn eigen praktijk in Oostakker. Vanaf dag één bezorgt me dat een ongelofelijke werkvreugde. Ik hou ervan om mijn ziel te leggen in het helpen van kinderen, jongeren en jongvolwassenen.
Ik doopte mijn praktijk ‘WOW! Logopedie’ omdat ‘wow!’ een positieve uitroep van enthousiasme is. Ik vind het erg belangrijk om als therapeut een positieve sfeer te creëren voor mijn cliënten. Zo kunnen ze zichzelf zijn en zich thuis voelen en komen ze het best tot leren. ‘Wow!’ is ook een uitroep van verrassing. Cliënten verrast zien door wat ze uiteindelijk kunnen bereiken, is het beste gevoel dat je als therapeut kan krijgen.

Door de grote toename van de zorgvragen groeide de praktijk de voorbije jaren. In de periode 2018-2022 werkte Annelien in onze praktijk. Na een uitstekende samenwerking besloot zij de stap te zetten naar een eigen praktijk.

aurelieIn februari 2020 versterkte Aurélie Aelterman (°1996) ons team. Zij studeerde in 2018 af als Bachelor in de Logopedie aan de Arteveldehogeschool. Met enkele jaren ervaring nam zij een vliegende start in de praktijk.

 

 

 

 

 

 

IMG_20220310_092829Begin 2022 verwelkomden we Céline (°1999). Nadat ze in 2021 afstudeerde aan de Arteveldehogeschool maakte ze -na enkele maanden werkervaring- de sprong naar onze praktijk. Zij gaat enthousiast op weg met de cliënten binnen de visie van de praktijk.

Binnen de praktijk kan u terecht voor het onderzoek en de behandeling van:

  • Leerstoornissen (lees-, schrijf- en rekenmoeilijkheden bij kinderen en volwassenen) en het leren gebruiken van ondersteunende leessoftware Sprint en Kurzweil.
  • Taalontwikkelingsstoornissen
  • Articulatiestoornissen
  • Myofunctionele stoornissen

Voor andere stoornissen verwijzen wij u graag door naar collega’s.

Wij vinden het van het grootste belang om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de logopedie. Daarom volgen wij regelmatig symposia en studiedagen. Wij zijn alle drie actief lid van de Vlaamse Vereniging van Logopedisten.

De praktijk is eveneens een stageplaats van de opleidingen Logopedie aan de Universiteit Gent, de Hogent en de Arteveldehogeschool.