Logopedie

Logopedie maakt deel uit van de groep van paramedische beroepen.
De logopedist is een expert in het onderzoek en de behandeling van beperkingen en stoornissen op het vlak van spraak, taal, stem en gehoor.

‘Logopedie’ betekent letterlijk ‘opleiding tot het gesproken woord’. Vroeger was een logopedist voornamelijk bekend voor zijn behandeling van de articulatie. Inmiddels heeft de logopedie een immense ontwikkeling doorgemaakt. Vandaag is de logopedist opgeleid om tussen te komen bij moeilijkheden op het vlak van communicatie, in de brede zin van het woord.
In onze maatschappij neemt communicatie een belangrijke plaats in. Moeilijkheden op dit domein zorgen vaak voor sociale, educatieve en/of emotionele problemen.

De logopedist behandelt volgende stoornissen:

  • Articulatiestoornissen
  • Stemstoornissen (stembandknobbels, verkeerd stemgebruik,…)
  • Stotteren)
  • Neurogene stoornissen (afasie en dysarthrie)
  • Vertraagde taalontwikkeling
  • Leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
  • Slikstoornissen
  • Myofunctionele stoornissen (foutieve mondgewoonten zoals open mondademhalen)

Wil je weten waarvoor je binnen deze praktijk terecht kan? Klik hier