Vanaf 1 augustus 2020 wordt het honorarium verhoogd. Voor cliënten met een tegemoetkoming vanuit het RIZIV verandert er niets, het remgeld blijft gefixeerd.

De tarieven vindt u op onze pagina ‘Praktisch’.